علی کاهدی

علی کاهدی

استان : تهران
امتیاز ماهانه : 0 امتیاز کل : 7841
ویژه
بزرگ‌ترین رویداد صنعت ساختمان در جهان
نمایشگاه بین المللی خارجیکل کشور
بزرگ‌ترین رویداد صنعت ساختمان در جهان
1402/05/2180
ویژه
فرصت نمایشگاه بین المللی کنیا
نمایشگاه بین المللی خارجیکل کشور
فرصت نمایشگاه بین المللی کنیا
1401/12/0881
ویژه
اجرای استراتژی تبلیغات دیجیتال به کمک مدل 5M
رویدادها و نمایشگاه هاکل کشور
اجرای استراتژی تبلیغات دیجیتال به کمک مدل 5M
1401/11/09136
ویژه
وبینار کنترل آگاهانه ورودیهای ذهن
رویدادها و نمایشگاه هاکل کشور
وبینار کنترل آگاهانه ورودیهای ذهن
1401/08/0575
ویژه
اعطای نمایندگی شرکت حمل و نقل چیتا
خدمات حمل و نقلکل کشور
اعطای نمایندگی شرکت حمل و نقل چیتا
1401/03/291248