سوالات متداول

کارشناسان هر بخش سریعاً آگهی های ثبت شده را بررسی کرده و در صورت لزوم جهت بررسی بیشتر با آگهی دهنده تماس خواهند گرفت تا با این بازرسی‌ها تا آنجایی که امکان داشته باشد آگهی های فرصت، قابل استفاده برای کاربران جامعه مجازی کسب و کار باشند.

آگهی ها نهایتا کم تر از نیم روز اداری بررسی شده و در صورت تایید منتشر شده و در صورت مردود شدن دلیل مردودی برای کاربر ارسال خواهد شد.

هر کاربر ۲ آگهی فرصت ویژه و ۵ آگهی فرصت عمومی رایگان در ماه خواهد داشت و می تواند در صورت لزوم برای ثبت آگهی های بیشتر بسته‌های ۵ تائی آگهی های فرصت ویژه و یا عمومی را خریداری نماید و یا برای شارژ شدن آگهی های رایگان تا ابتدای ماه منتظر مانده و از فرصت ثبت آگهی های رایگان استفاده نماید.