هیئت اقتصادی طلیعه ظهور
رویدادها و نمایشگاه هاقم
هیئت اقتصادی طلیعه ظهور
1402/10/3068
ویژه
رویداد معرفی فرصت‌های ایجاد کسب‌وکار در صنعت تغذیه
رویدادها و نمایشگاه هاقم
رویداد معرفی فرصت‌های ایجاد کسب‌وکار در صنعت تغذیه
1402/07/13102
ویژه
خرید و واردات از چین
بازرگانی و تجاریکل کشور
خرید و واردات از چین
1402/05/24126
اولین گفتگوی سیاستی از شرکت تا اقتصاد دانش بنیان
رویدادها و نمایشگاه هاکل کشور
اولین گفتگوی سیاستی از شرکت تا اقتصاد دانش بنیان
1402/05/2180
کارگاه آموزشی طراحی مسیر شغلی فناوری اطلاعات IT
رویدادها و نمایشگاه هاکل کشور
کارگاه آموزشی طراحی مسیر شغلی فناوری اطلاعات IT
1402/03/17129