قوانین

قوانین فرصت رسانقانون اول:  استفاده از نام شرکت، سایت و یا فروشگاه در عنوان آگهی مجاز نیست و فقط در شرح آگهی امکان درج نام آنها وجود دارد.قانون دوم: درج لینک و یا هرگونه تبلیغ سایت ها و  یا فروشگاه های اینترنتی در شرح یا عنوان آگهی مجاز نمی باشد.قانون سوم: کارشناسان فرصت رسان ممکن است در مواردی جهت گویاتر شدن و انتقال محتوای آگهی ها، متن یا عنوان آگهی شما را به طور جزئی تغییر دهد. همچنین فرصت رسان مجاز هست هرگونه پیام، و یا عکسی که منتشر می‌کنید یا هر حساب کاربری و اطلاعات دیگری که مربوط به شما یا ایجاد شده توسط شما باشد را هر زمان و به هر شکلی که ضروری بداند حذف نماید.قانون چهارم: تلاش فرصت رسان، نشر آگهی‌ها با اطلاعات صحیح و درست است اما نمی‌تواند صحت آگهی‌ها را تضمین نماید و هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال آگهی‌ها برعهده نمی‌گیرد.قانون پنجم: چنانچه از طرف مراجع ذیصلاح قانونی دستور حذف آگهی صادر شده باشد، فرصت رسان فوراً اقدام به حذف آگهی می‌نماید.تبصره:  قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و تکمیلی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع فعالیت های قابل انجام در تمامی سامانه های جامعه مجازی کسب و کار، توسط کاربران جهت استفاده از مزایا و خدمات سامانه های فرصت رسان جامعه مجازی کسب و کار لازم الاجرا می باشد.