وبینار کنترل آگاهانه ورودیهای ذهن

وبینار کنترل آگاهانه ورودیهای ذهن

5 آبان 1401 81
دسته بندی فرصت رویدادها و نمایشگاه ها
نوع فرصت آموزش و مهارت افزائی مرتبط با کسب و کار
تاریخ انقضا 1402/08/06
علی کاهدیعلی کاهدیامتیاز : 8241

علی کاهدی تاکنون 8 آگهی ثبت کرده و 1110 روز پیش به جامعه مجازی کسب و کار ((فرصت رسان)) پیوسته است.

شرح کامل فرصت

سلام