محمد مهدی درزی

محمد مهدی درزی

استان : تهران
امتیاز ماهانه : 200 امتیاز کل : 16772
انار صادراتی
کشاورزی و دامپروری و شیلاتتهران
انار صادراتی
1400/08/22160