کارشناس 12 فرصت رسان

کارشناس 12 فرصت رسان

استان : تهران
امتیاز ماهانه : 0 امتیاز کل : 966
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
رویدادها و نمایشگاه هاکل کشور
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی
1402/03/0546
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
رویدادها و نمایشگاه هاکل کشور
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
1402/03/0542
پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران
بازرگانی و تجاریکل کشور
پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران
1402/01/1849
ویژه
بیست و چهارمین نمایشگاه های بین المللی ایران هلث
رویدادها و نمایشگاه هاکل کشور
بیست و چهارمین نمایشگاه های بین المللی ایران هلث
1402/01/1768
ویژه
کارآفرینی استارتاپی
آموزشکل کشور
کارآفرینی استارتاپی
1401/06/0489