اولین گفتگوی سیاستی از شرکت تا اقتصاد دانش بنیان

اولین گفتگوی سیاستی از شرکت تا اقتصاد دانش بنیان

21 مرداد 1402 80
دسته بندی فرصت رویدادها و نمایشگاه ها
نوع فرصت عمومی
تاریخ انقضا 1407/05/23
کارشناس ۷ فرصت رسانکارشناس ۷ فرصت رسانامتیاز : 1412

کارشناس ۷ فرصت رسان تاکنون 11 آگهی ثبت کرده و 911 روز پیش به جامعه مجازی کسب و کار ((فرصت رسان)) پیوسته است.

شرح کامل فرصت

اهداف رویداد :
جهت گیری های جدید در حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

زمان برگزاری رویداد : 22 مرداد 1402 ساعت 16:00 الی 18:00

زمان ثبت نام : 21 مرداد 1402 ساعت 00:45 الی 22 مرداد 1402 ساعت 18:00

هزینه ثبت نام : رایگان

توضیحات :
اولین گفتگوی سیاستی (Policy Talk)

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و اندیشکده سیاست پژوهان علم، فناوری و نوآوری برگزار می کنند:

از شرکت های دانش بنیان تا اقتصاد دانش بنیان (جهت گیری های جدید در حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان)

میزبان: دکتر مصطفی صفدری رنجبر
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف

مهمان: دکتر رضا اسدی فرد
معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری